Przejdź do treści

Usługi księgowe
i kadrowo-płacowe

Co Państwo zyskujecie dzięki współpracy z Fundacją EFR

 • Możliwość współpracy z ekspertami i praktykami
  • Wsparcie ekspertów różnych dziedzin, w tym biznesowe i fundraisingowe (Fundacja EFR to nie tylko usługi księgowe, ale to również możliwość korzystania z usług ekspertów różnych dziedzin. Dla klientów biura księgowego pozostałe usługi biura w cenie do 10% niższej o ceny standardowej)
  • Możliwość skorzystania z oferty  IN HOME – w przypadku klientów zatrudniających powyżej 25 osób i generujących dokumenty powyżej 200 szt./m-c oferujemy prowadzenie księgowości w Państwa siedzibie 
  • Brak sztywnej oferty – cena usługi uzależniona od faktycznej liczby pracy (np. liczby dokumentów i pracowników)
 • Wsparcie w zakresie rozliczenia różnego rodzaju dotacji – cena ustalana indywidualnie
 • Oszczędność czasu – istnieje możliwość scedowania na nas spraw formalnych, poprzez wystawionemu przez Państwa pełnomocnictwu, (będziemy Państwa reprezentować w US i ZUS). 
 • Precyzję i przejrzystość – na etapie negocjacji umowy zostaną jasno określone warunki współpracy, dotyczące sposoby realizacji umowy, jak i ceny usługi.

Podstawowe zasady współpracy

 • Możliwość negocjacji umowy przed jej podpisaniem. Umowę przesyłamy po wstępnym zatwierdzeniu oferty
 • Dostarczenie dokumentów do biura w terminie do 7 dnia każdego miesiąca – możliwe warianty:

- przekazanie skanów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca i wysyłka oryginałów pocztą

- przekazanie oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez Klienta

- odbiór oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez przedstawiciela biura (w promieniu do 30 km od siedziby biura po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca odbioru)

 • Po zaksięgowaniu i dokonaniu wszelkich rozliczeń, tj. w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów, drogą mailową przesyłamy Państwu informację o wynikach firmy oraz zobowiązaniach wobec urzędów skarbowych,
 • Dzięki otrzymanemu pełnomocnictwu, deklaracje podpisywane są przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysyłane przez Internet do Urzędu Skarbowego,
 • Na koniec miesiąca ustalamy szczegóły dotyczące kadr i płac. Dzięki otrzymanym od Państwa informacjom opracowujemy dokumenty i deklaracje (podpisane przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłane przez Internet do ZUS i US). Przesyłamy Państwu informację o zobowiązaniach wobec ZUS i US.

 

Cennik usług księgowych i kadrowo-płacowych

Cennik ustalany jest indywidualnie i zależny jest od takich zmiennych, jak bycie czynnym płatnikiem VAT, liczba generowanych dokumentów czy liczba pracowników. Istnieje możliwość delikatnego negocjowania cen.