Przejdź do treści

O nas

...czyli co czyni nas wyjątkowymi!

Dla dobra publicznego

Realizujemy projekty dla potrzebujących, regularnie aplikujemy o środki zewnętrzne.

Aktywni obywatelsko

Mamy na koncie wiele zrealizowanych projektów związanych z aktywizacją obywatelską, czy też aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysoka jakość szkoleń

Posiadamy Certyfikat DEKRA, potwierdzający wysoką jakość usług szkoleniowych.

bg14

Fundacja

Fundacja Europejskie Forum Rozwoju (EFR) została powołana do życia w lipcu 2016 r. Skupia wokół siebie specjalistów różnych dziedzin, głównie z zakresu biznesu, prawa, finansów, marketingu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

Większość naszych specjalistów  powiązana jest z Ekonomią Społeczną, są to bowiem stali współpracownicy i Eksperci wielu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie kraju. Eksperci EFR to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowanych przez siebie branżach, często są to akredytowani przez MRPiPS doradcy i trenerzy.

Do końca 2018 r. Fundacja prowadziła wyłącznie działania w formie nieodpłatnej, w której ramach udzielała bezpłatnego wsparcia doradczego dla potrzebujących, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Fundacja regularnie aplikuje  o środki zewnętrzne, realizując projekty dofinansowywane ze środków publicznych, ukierunkowane na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Fundacja w styczniu 2019 r. przeszła zmiany organizacyjne. Opracowano nowy statut, zmianie uległy też  władze Fundacji, co zaowocowało sukcesami i rozszerzeniem działań o nowe obszary.

jednym z największych sukcesów  była realizacja dużego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "mŁodzi decydują - Kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej młodzieży ponadgimnazjalnej". Podstawowym celem projektu był wzrost zaangażowania 30 uczniów z 6 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych w życie społeczne i obywatelskie poprzez utworzenie sieci 6 Młodzieżowych Think-Tanków Kapitału Społecznego prowadzonych przez młodych liderów. Cel główny został zrealizowany w stopniu przekraczającym 100%.

Od lutego 2019 r. Fundacja podjęła działalność gospodarczą - pozyskała dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy i zatrudniła 8 pracowników (realizując cel statutowy jakim jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Obecnie Fundacja oferuje usługi księgowe, kadrowo-płacowe, szkoleniowe, doradcze, fundraisingowe i outsourcing niektórych usług pracowniczych.

Certyfikat DEKRA

W 2020 r. Fundacja uzyskała certyfikat przyznawany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. (nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000718.).

cert_art4

Tym samym Fundacja wdrożyła wymagania standardu SUS 2.0 i skutecznie je realizuje. Wynik audytu udokumentowano w raporcie numer: Z-A419420/A2/SUS. Certyfikat jest ważny od 26-05-2020 do 25-05-2023. W maju 2021 r. Fundacja przeszła pomyślnie audyt, który potwierdził, iż szkolenia w Fundacji EFR realizowane są na najwyższym poziomie z zachowaniem wymaganych standardów. 

Dodatkowo Fundacja od dn.  13.02.2020 r. posiada wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych pod nr. 2.10/00018/2020.

a_olsze

Agnieszka Olszewska – Prezes Zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie w oświacie i Doradztwo Zawodowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. W 2007 r. ukończyła szkołę letnią na Uniwersytecie Państwowym w Sao Paulo w Brazylii z zakresu „Globalizacja, Regionalizacja i Rozwój w dobie społeczeństwa informacyjnego”. W 2021 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu ukończyła studia menedżerskie w zakresie MBA

Założycielka Instytutu Projektów i Doradztwa, od 2014 r. pełni funkcję jego dyrektora. Współzałożyciel Europejskiego Forum Rozwoju. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję jego prezesa. Od 2016 r. akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Specjalistyczny Trener i Doradca Biznesowy, marketingowy i finansowy w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od wielu lat pełni funkcję członka Komisji Oceny Wniosków i Eksperta oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w ramach RPO WŁ w obszarach związanych z przedsiębiorczością i tworzeniem przedsiębiorstw. Ekspert w Międzynarodowym Instytucie Rozwoju. Współorganizator i doradca merytoryczny licznych konferencji naukowych, np. „Nauka dla Gospodarki”. Autor licznych projektów unijnych, strategii rozwoju, planów marketingowych i naprawczych, biznesplanów. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Certyfikowany trener i doradca z zakresu: przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej, ekonomii społecznej, pozyskiwania środków unijnych i pożyczek, funduszy unijnych, tworzenia wniosków o dofinansowanie, opracowywania biznesplanów, strategii marketingowych i planów naprawczych. Zrealizowała ok. 15 000 h zajęć szkoleniowych i doradczych. Wykładała na Uniwersytecie Łódzkim i w Polskiej Akademii Oświaty. Ukończyła liczne kursy i szkolenia (potwierdzone certyfikatami), m.in. z zakresu zarządzania przez cele, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, budowania relacji z klientem, zarządzania konfliktem - mediacje i negocjacje, zarządzania projektem i kierowania zespołem, tworzenia modeli biznesowych, prawa, aspektów finansowych w biznesplanie, księgowości w organizacjach pozarządowych, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji z wykorzystaniem ofiarności publicznej czy z ekonomizacji NGO krok po kroku. W Fundacji odpowiedzialna za zarządzanie, pozyskiwanie klientów, prowadzenie szkoleń i doradztwa (fundraising, tworzenie strategii rozwoju, tworzenie planów naprawczych, biznesplanów), a także pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie aplikuje o projekty miękkie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne (FIO, ASOS, projekty fundacji korporacyjnych i in.).Sprawuje nadzór merytoryczny nad szkoleniami realizowanymi w Ramach Bazy Usług Rozwojowych.

W gronie moich Klientów znaleźli się

między innymi:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych EduKABE
Fundacja Kreatywnych Rozwiązań Ecorys
Polska Sp. z o.o. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury Fundacja Akademia Zdrowego Życia
Fundacja Aktywizacja Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej
Fundacja Innowacja i Wiedza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi Human Resources Project
Czernecka, Jaszczyński Sp. Jawna
Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
Larigo Group Sp. z o.o.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
Międzynarodowy Instytut Rozwoju Osram Sp. z o.o.
Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego,
Piotrkowska Fundacja Talentów Polska
Akademia Oświaty Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Ozorków
Polskie Towarzystwo Alzhaimerowskie Pro Futuro S.A.
Stowarzyszanie Opiekunów i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Koniczynka
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS”
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY Sysco Sp. z o.o.
Uniwersytet Łódzki
Urząd Gminy Biała Rawska
Urząd Gminy i Miasta Rawa Mazowiecka
Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej