Przejdź do treści

Usługi
Fundraisingowe

Usługi fundraisingowe – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy usługi z zakresu:

- opracowania wniosku o dofinansowanie (głównie projekty miękkie skierowane da NGO, np. PROO, FIO, ASOS, konkursy fundacji korporacyjnych i in., ale również projekty w ramach POWER, LGD i RPO). 

Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. Eksperci współpracujący z Fundacją mogą się pochwalić bardzo wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki – na  poziomie ponad 65%. 

Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta, dostępności ekspertów. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.

Usługa skierowana głównie do organizacji pozarządowych i firm.

- opracowanie biznesplanów dla osób planujących założenie działalności gospodarczej i/lub prowadzących działalność  gospodarczą. Zazwyczaj biznesplan jest elementem wniosku o dofinansowanie. Istnieje możliwość zlecenia ekspertom Fundacji opracowania całości dokumentów. 

Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. Eksperci współpracujący z Fundacją mogą się pochwalić bardzo wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki – na  poziomie ponad 95 %. 

Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.

Usługa skierowana głównie do klientów indywidualnych zainteresowanych otwarciem własnej firmy, jak i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm.

 

- opracowanie wniosku o pożyczkę, w ramach np. Inicjatywy Jeremie, czy innych niskooprocentowanych kredytów (BGK, TISE  itp.). Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. 

Eksperci współpracujący z Fundacją to praktycy, posiadający doświadczenie w pracy u operatorów pożyczek. Dotychczasowa skuteczność na poziomie ok. 90 %. 

Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.

Usługa skierowana głównie do organizacji pozarządowych, właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferowanych przez nas usług dzwoń: 502 100 353