Przejdź do treści

Szkolenia i doradztwo

W ramach usług Fundacja oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze. Usługi mogą być zrealizowane zarówno w siedzibie klienta, jak i w pełni wyposażonej i nowoczesnej Sali szkoleniowej zlokalizowanej w siedzibie Fundacji. Realizujemy również usługi zdalne, za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX.

Współpracujemy z najlepszymi Ekspertami w swoich dziedzinach, którzy swoje kwalifikacje potwierdzili licznymi certyfikatami, akredytacjami, dyplomami i referencjami. Bardzo często nasi trenerzy to aktywni menedżerzy, właściciele firm czy wykładowcy akademiccy. Każdy z trenerów legitymuje się unikalną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w swojej dziedzinie.

bg8

Specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych z następujących obszarów tematycznych:

- Prawa – organizujemy szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych, klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, prawa pracy, spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej oraz pożytku publicznego, procedury rejestracyjne NGO/przedsiębiorstwo społeczne / podmiot ekonomii społecznej / CSO; wymogów prawnych i obowiązków założycieli i organów ustawowych itp.

- Księgowości i finansów - organizujemy szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

- Pozyskiwania dofinansowań unijnych – organizujemy szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków, jak również w zakresie przygotowania dokumentacji pod konkretny konkurs, np. PROO, ASOS, FIO i inne.

- Marketingu - proponujemy unikalne programy szkoleniowe np. marketing usług, marketing ceny, opracowanie biznesplany, obliczanie progu rentowności, skuteczne działania reklamowe, planowanie strategii marketingowej w firmie, prowadzenie mediów społecznościowych i inne.

- Gastronomii – w ofercie szkoleń znajdują się m.in. szkolenia pn. Technologia produkcji potraw, Manager małej gastronomii, Kucharz, Kelner, Dietetyk, Organizator produkcji. Kurs gastronomiczny.

- Bezpieczeństwa - bezpieczeństwa informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy przedmedycznej  czy ppoż.

- Kompetencji miękkich - w ofercie znajdują się szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, np. motywacji, przeciwdziałaniu kryzysom, wypaleniu zawodowemu, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów itp.

bg6

Tworzone przez nas programy uwzględniają potrzeby naszych Klientów. Każdy Klient przed zakontraktowaniem usługi przechodzi badanie potrzeb szkoleniowych, w trakcie którego poznajemy szczegółowo jego oczekiwania, potrzeby i specyfikę branży. Na wszystkich realizowanych szkoleniach osiągamy oczekiwane rezultaty i efekty kształcenia. Nasze szkolenia mają charakter praktyczny i warsztatowy. Trenerzy wykorzystują aktywne i interaktywne metody szkoleniowe. 

Działając na najwyższym poziomie każdorazowo realizujemy ewaluację, zaś klient ma zagwarantowane prawo do wniesienia reklamacji. Działając od 2016 r. postępowanie to nie zostało nigdy wdrożone. Nasi klienci w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia mogą  bezpłatnie korzystać ze wsparcia doradczego naszych trenerów.

Posiadamy certyfikat wysokiej jakości (DEKRA – SUS 2.0.). Zatem świadczymy usługi zgodnie z Rekomendacjami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Uzyskaliśmy również wpis jako Dostawca Usług w Bazie Usług Rozwojowych. Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usług współfinansowanych ze środków publicznych jest: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0