Oferta

Oferta usługi księgowe

Co Państwo zyskujecie dzięki współpracy z Fundacją EFR
Możliwość współpracy z ekspertami i praktykami
Wsparcie ekspertów różnych dziedzin, w tym biznesowe i fundraisingowe (Fundacja EFR to nie tylko usługi księgowe, ale to również możliwość korzystania z usług ekspertów różnych dziedzin. Dla klientów biura księgowego pozostałe usługi biura w cenie do 10% niższej o ceny standardowej)
Możliwość skorzystania z oferty  IN HOME – w przypadku klientów zatrudniających powyżej 15 osób i generujących dokumenty powyżej 200 szt./m-c oferujemy prowadzenie księgowości w Państwa siedzibie 
Brak sztywnej oferty – cena usługi uzależniona od faktycznej liczby pracy (np. liczby dokumentów i pracowników)
Możliwość negocjacji ceny usługi w trakcie trwania umowy
Wsparcie w zakresie rozliczenia różnego rodzaju dotacji – cena ustalana indywidualnie
Oszczędność czasu – istnieje możliwość scedowania na nas spraw formalnych, poprzez wystawionemu przez Państwa pełnomocnictwu, (będziemy Państwa reprezentować w US i ZUS). 
Precyzję i przejrzystość – na etapie negocjacji umowy zostaną jasno określone warunki współpracy, dotyczące sposoby realizacji umowy, jak i ceny usługi
Świadomość wspierania osób z niepełnosprawnością – Fundacja jest Przedsiębiorstwem Społecznym – wskaźnik zatrudniania OzN wynosi 100%. 
Podstawowe zasady współpracy 
Możliwość negocjacji umowy przed jej podpisaniem. Umowę przesyłamy po wstępnym zatwierdzeniu oferty
Po podpisaniu umowy wnoszą Państwo koszt opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 
Dostarczenie dokumentów do biura w terminie do 7 każdego miesiąca – możliwe warianty:
- przekazanie skanów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca i wysyłka oryginałów pocztą (w przypadku klientów zatrudniających powyżej 10 osób i generujących dokumenty powyżej 100 szt./m-c oferujemy wysyłkę na nasz koszt)
- przekazanie oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez Klienta
- odbiór oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez przedstawiciela biura (w promieniu do 30 km od siedziby biura)
Po zaksięgowaniu i dokonaniu wszelkich rozliczeń, tj. w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów, drogą mailową przesyłamy Państwu informację o wynikach firmy oraz zobowiązaniach wobec urzędów skarbowych, wraz ze wskazaniem wysokości zobowiązań i numeru kont na które należy dokonać wpłat
Dzięki otrzymanemu pełnomocnictwu, deklaracje podpisywane są przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysyłane przez Internet do Urzędu Skarbowego. 
W zależności od wybranej opcji na własny koszt zwracamy dokumenty lub pozostawiane je w biurze. 
Na koniec miesiąca ustalamy szczegóły dotyczące kadr i płac. Dzięki otrzymanym od Państwa informacjom opracowujemy dokumenty i deklaracje (podpisane przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłane przez Internet do ZUS i US). Przesyłamy Państwu informację o zobowiązaniach wobec ZUS i US, wraz ze wskazaniem wysokości zobowiązań i numeru kont na które należy dokonać wpłat
Cennik usług księgowych i kadrowo-płacowych
Cennik ustalany jest indywidualnie i zależny jest od takich zmiennych, jak bycie czynnym płatnikiem VAT, liczba generowanych dokumentów czy liczba pracowników. Istnieje możliwość delikatnego negocjowania cen.

Usługi fundraisingowe

Usługi fundraisingowe – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy usługi z zakresu:
- opracowania wniosku o dofinansowanie (głównie projekty miękkie skierowane da NGO, np. PROO, FIO, ASOS, konkursy fundacji korporacyjnych i in., ale również projekty w ramach POWER, LGD i RPO). 
Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. Eksperci współpracujący z Fundacją mogą się pochwalić bardzo wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki – na  poziomie ponad 65%. 
Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta, dostępności ekspertów. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.
Usługa skierowana głównie do organizacji pozarządowych i firm.

- opracowanie biznesplanów dla osób planujących założenie działalności gospodarczej i/lub prowadzących działalność  gospodarczą. Zazwyczaj biznesplan jest elementem wniosku o dofinansowanie. Istnieje możliwość zlecenia ekspertom Fundacji opracowania całości dokumentów. 
Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. Eksperci współpracujący z Fundacją mogą się pochwalić bardzo wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki – na  poziomie ponad 95 %. 
Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.
Usługa skierowana głównie do klientów indywidualnych zainteresowanych otwarciem własnej firmy, jak i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm.

- opracowanie wniosku o pożyczkę, w ramach np. Inicjatywy Jeremie, czy innych niskooprocentowanych kredytów (BGK, TISE  itp.). Zakres usługi obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, a także gwarantujemy pomyślną ocenę formalną. 
Eksperci współpracujący z Fundacją to praktycy, posiadający doświadczenie w pracy u operatorów pożyczek. Dotychczasowa skuteczność na poziomie ok. 90 %. 
Opłata za usługę naliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu zmiennych, np. stopnia skomplikowania dokumentacji, czasu na opracowanie wniosku, stopnia przygotowania pomysłu i Klienta. Cena za usługę zazwyczaj zawiera opłatę za napisanie wniosku, jak również opłatę za pozytywną ocenę merytoryczną.
Usługa skierowana głównie do organizacji pozarządowych, właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm.
Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferowanych przez nas usług dzwoń: 502 100 353 

Usługi szkoleniowo-doradcze

 W ramach usług Fundacja oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze. Usługi mogą być zrealizowane zarówno w siedzibie klienta, jak i w pełni wyposażonej i nowoczesnej Sali szkoleniowej zlokalizowanej w siedzibie Fundacji. 
Specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych z następujących obszarów tematycznych:
- Prawa – organizujemy szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych, klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, prawa pracy, spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej oraz pożytku publicznego, procedury rejestracyjne NGO/przedsiębiorstwo społeczne / podmiot ekonomii społecznej / CSO; wymogów prawnych i obowiązków założycieli i organów ustawowych itp.
- Księgowości i finansów - organizujemy szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości w organizacja pozarządowych, przedsiębiorstwach społecznych i 
- Pozyskiwania dofinansowań unijnych – organizujemy szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków, jak również w zakresie przygotowania dokumentacji pod konkretny konkurs, np. PROO, ASOS, FIO i in.
- Marketingu - proponujemy unikalne programy szkoleniowe np. marketing usług, marketing ceny, opracowanie biznesplany, obliczanie progu rentowności, skuteczne działania reklamowe, planowanie strategii marketingowej w firmie i in.
Kadra dydaktyczna: 
Współpracujemy z najlepszymi Ekspertami w swoich dziedzinach, którzy swoje kwalifikacje potwierdzili licznymi certyfikatami, akredytacjami, dyplomami i referencjami. Bardzo często nasi trenerzy to aktywni menedżerzy, właściciele firm czy wykładowcy akademiccy. Każdy z trenerów legitymuje się unikalną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w swojej dziedzinie. 
Szkolenia
Tworzone przez nas programy uwzględniają potrzeby naszych Klientów. Każdy Klient przed zakontraktowaniem usługi przechodzi badanie potrzeb szkoleniowych, w trakcie którego poznajemy szczegółowo jego oczekiwania, potrzeby i specyfikę branży. Na wszystkich realizowanych szkoleniach osiągamy oczekiwane rezultaty i efekty kształcenia. Nasze szkolenia mają charakter praktyczny i warsztatowy. Trenerzy wykorzystują aktywne i interaktywne metody szkoleniowe. 
Działając na najwyższym poziomie każdorazowo realizujemy ewaluację, zaś klient ma zagwarantowane prawo do wniesienia reklamacji. Działając od 2016 r. postępowanie to nie zostało nigdy wdrożone.
Nasi kliencie w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia mogą  bezpłatnie korzystać ze wsparcia doradczego naszych trenerów.
Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferowanych przez nas usług dzwoń: 502 100 353 
Do tej pory zaufali nam:
Stowarzyszenie Opiekunów i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Koniczynka - referencje
Fundacja Koniczynka-Radomsko
Larigo Group Sp. z o.o.